Privacy/Cookie statement

 

PRIVACY STATEMENT

The Meteo Company Nederland B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (2902 LG) Capelle aan den IJssel, aan de 's Gravenweg 155 (Hierna: “The Meteo
Company”) is uitgever van onder meer de Websites http://Weerslag.nl en http://SAT24.com.

De ICT werkzaamheden van The Meteo Company worden grotendeels centraal uitgevoerd en beheerd op de hoofdvestiging van The Meteo Company. Veel
van de persoonsgegevens in beheer van The Meteo Company worden daar opgeslagen en beheerd. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de
producten en diensten van The Meteo Company worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. The Meteo Company houdt zich aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van The Meteo Company, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende
manieren, voor verschillende doeleinden en The Meteo Company houdt 1 bewaartermijn van 3 jaar aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’
ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

Heeft u een abonnement bij The Meteo Company?
The Meteo Company gebruikt uw persoons- en abonnementgegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de  overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. The Meteo Company bewaart uw persoons- en abonnementgegevens tot en met twee jaar na afloop van het abonnement en mogelijk langer voor zover de geldende wet- en regelgeving The Meteo Company daartoe verplicht.

Bent u een online bezoeker van één van de websites of gebruiker van één van de apps van The Meteo Company?
Als u één van onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt verstrekt u gegevens aan The Meteo Company zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van The Meteo Company. Maar ook gebruikgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan The Meteo Company worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw  mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt zes maanden.

A. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.
B. De door u verstrekte gegevens worden niet gedeeld met derden. De gegevens worden gebruikt door onze beheerders van de websites en verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van The Meteo Company. Maar ook gebruikgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het
tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan The Meteo Company worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt.


Bent u een adverteerder of een zakelijke relatie bij of van The Meteo Company?
The Meteo Company gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen  diensten, producten en informatie te leveren. The Meteo Company gebruikt uw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

Bijzondere persoonsgegevens
De websites en diensten van The Meteo Company hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. The Meteo Company kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat The Meteo Company zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@weerslag.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Beveiliging gegevens
The Meteo Company maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via info@weerslag.nl 

Gebruik van Cookies
De websites van The Meteo Company maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. The Meteo Company bv gebruikt cookies op haar websites. The Meteo Company bv gebruikt zoals de meeste websites Google Adsense advertenties voor het tonen van advertenties. Informatie over Adsense en hoe u bepaalde zaken hiervoor kunt uitsluiten vindt u hier.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Hiervoor kunt u een email sturen naar info@themeteocompany.com.

The Meteo Company zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal The Meteo Company de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. The Meteo Company stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een
bevestigingsbericht. Indien The Meteo Company de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt The Meteo Company u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien The Meteo Company niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan The Meteo Company u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

U kunt door middel van het sturen van een bericht aan info@themeteocompany.com bezwaar maken tegen het gebruik van uw  persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.

Wijzigingen
The Meteo Company behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 2 oktober 2018.

Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de klantenservice van The Meteo Company of een bericht sturen aan info@themeteocompany.com. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze disclaimer rondom de inhoud op deze website vindt u hier.